SISTEM
SƏVİYYƏ SİMVOL RÜTBƏ EXP
0Hərbi Tələbə0
1Əsgər2000
2Manga Komandiri5000
3Təcrübəli Manga Komandiri9000
4Kiçik Çavuş14000
5Çavuş 1. Səviyyə21000
6Çavuş 2. Səviyyə30000
7Çavuş 3. Səviyyə41000
8Baş Çavuş 1. Səviyyə55000
9Baş Çavuş 2. Səviyyə71000
10Baş Çavuş 3. Səviyyə89000
11Baş Çavuş 4. Səviyyə110000
12Təcürbəli Baş Çavuş 1. Səviyyə134000
13Təcürbəli Baş Çavuş 2. Səviyyə161000
14Təcürbəli Baş Çavuş 3. Səviyyə191000
15Təcürbəli Baş Çavuş 4. Səviyyə224000
16Təcürbəli Baş Çavuş 5. Səviyyə260000
17Kiçik Leytenant 1. Səviyyə301000
18Kiçik Leytenant 2. Səviyyə347000
19Kiçik Leytenant 3. Səviyyə398000
20Kiçik Leytenant 4. Səviyyə 454000
21Leytenant 1. Səviyyə516000
22Leytenant 2. Səviyyə584000
23Leytenant 3. Səviyyə658000
24Leytenant 4. Səviyyə 738000
25Leytenant 5. Səviyyə824000
SƏVİYYƏ SİMVOL RÜTBƏ EXP
26Baş Leytenant 1. Səviyyə917000
27Baş Leytenant 2. Səviyyə1017000
28Baş Leytenant 3. Səviyyə1124000
29Baş Leytenant 4. Səviyyə1238000
30Baş Leytenant 5. Səviyyə1359000
31Mayor 1. Səviyyə1510000
32Mayor 2. Səviyyə1691000
33Mayor 3. Səviyyə1902000
34Mayor 4. Səviyyə2143000
35Mayor 5. Səviyyə2414000
36Polkovnik-Leytenant 1. Səviyyə2725000
37Polkovnik-Leytenant 2. Səviyyə3076000
38Polkovnik-Leytenant 3. Səviyyə3467000
39Polkovnik-Leytenant 4. Səviyyə3898000
40Polkovnik-Leytenant 5. Səviyyə4369000
41Polkovnik 1. Səviyyə4890000
42Polkovnik 2. Səviyyə5461000
43Polkovnik 3. Səviyyə6082000
44Polkovnik 4. Səviyyə6753000
45Polkovnik 5. Səviyyə7474000
46General-Mayor8255000
47General-Leytenant9106000
48General Palkovmik10037000
49Ordu Generalı11058000
50Baş Komandan12179000
51Mareşal1000000000