İSTİFADƏÇİ MÜQAVİLƏSİ
1 "www.azpointblank.com " sayt və alt sahə adlandırılan (subdomainlərindən) təqdim edilən hər növ xidmət AzGold Games Bilişim A.Ş -nə aitdir.İstifadəçi, üzv və ziyarətçilər bu saytlar tərəfindən təqdim olunan və müəllif haqqları AzGold Games Bilişim A.Ş-nə və ya razılaşmalı ortaqlarına aid olan xidmət,oyun və digər servislərdən hərhansı bir formada istifadə etdiklərində aşağıdakı istifadəçi razılaşması şərtlərini qəbul etmiş; burada yer alan öhdəlikləri haqqında məlumatlandırılmış və bunlara riayyətə söz vermiş sayılacaqlardır.
2 AzGold Games Bilişim A.Ş. tərəfından təqdim oyun xidmətləri çərçivəsində istifadəçilərin istifadə və iştirak şərtlərinə zidd xüsusiyyətində dəyərləndirliləcək hər hansı bir pozuntu və ya hərəkətin aşkar edilməsi halında əlaqədər oyunun müəllif hüquqları sahibinində razılığı ilə istifadəçinin oyun içərisindəki hesabı dondurlulacaqdır.
3 AzGold Games Bilişim A.Ş lazım gördüyü hallarda; istifadəçilərdən qaynaqlanan və ya qaynaqlanmayan hesab dayandırılmasıı/oyun içi avadanlıq və ya xarakter itkilərinin araşdırılması haqqına sahibdir.
4 AzGold Games Bilişim A.Ş. tərəfindən təqdim olunan oyun xidmətlərindən istifadə edildiyi sırada ; reklam,terror,respublika,dövlət,din,irqçilik,narkotik,siyasətçilər yada digər hüquqi şəxslər haqqında yazışmalar,pornoqrafik məzmun,qeyri etik kəlimə istifadəsi və digər oyunçulara sataşmaq kimi davranışlar istifadə qaydalarına ziddir.Bu növ hallarda, istifadəçi AzGold Games Bilişim A.Ş tərəfindən müvəqqəti və ya ömürlük olaraq xidmətlərdən yararlanmadan məhrum ediləbilər.İstifadəçi aqibəti, gələn məlumatları dəyərləndirmə və qərar vermə səlahiyyəti əlaqədər oyunun Oyun İdarəedicilərinə (GM-lərinə) aitdir.Qaydalara uyğun hərəkət etməyən istifadəçilərə tətbiq olunacaq sanksiyalar bu saytın Davranış Qaydaları səhifəsində yer almaqdadır.Bu tətbiqetmə və sanksiyaların cəza müddətləri əvvəlcədən xəbər verilmədən dəyişdiriliə bilər

LƏĞV VƏ GERİ QAYTARMA ŞƏRTLƏRİ

1 İstifadəçilərin, "www.azpointblank.com" saytları və alt sahə olan adlarından (subdomainlərindən) satın aldıqları məhsul və xidmətlər istifadəçi/istehlakçıya anında təslim edilən mallar çərçivəsində olub, bu növ satışlar 4077 saylı ``İstehlakçıların Qorunması Haqqındakı Qanun və Məsafəli Razılaşmalar İdarəçiliyi `` çərçivəsində tərtib olunan satışdan kənarlaşma haqqı və bu haqqın istifadəsinə bağlı hökmlərə tabe deyildir.İstifadəçi/istehlakçılar bu nüansı qəbul,bəyan edər və razılaşar. AzGold Games Bilişim A.Ş saytından istifadəçi/istehlakçılar tərəfindən alınan hər növ məhsul və ya xidmətin anında ida edilən edim xüsusiyyətində olmasından ötürü bu məhsul və ya xidmətlərin istifadəsi və fayda əldə edilməsində istifadəçi/istehlakçı xətalarından qaynaqlanan təsirlərdən və zərərlərdən AzGold Games Bilişim A.Ş tərəfindən təqdim olunan hər növ xidmət və məhsulun yuxarıda anılan vəsflərindən ötürü istifadəsindən və başarımından yaranan risklərin tamamı istifadəçiyə/istehlakçıya aitdir.