GİZLİLİK POLİTİKASI
Bu sənəd AzGold Games Bilişim A.Ş.'nin (bundan sonra AzGold Games olaraq bilinəcəkdir) gizlilik tətbiqlərini və haqqlarını haqqında məlumatlandırma məqsədli olaraq hazırlanılmış və bundan sonra Gizlilik Politikası olaraq bilinəcəktir. Online istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının necə toplandığının, işləndiyinin və istifadə edildiyi haqqında təməl məlumatları ehtiva etməktədir. Bu Gizlilik Politikası'nda yerini tutan maddələr, AzGold Games'ə aid bütün web saytları və xidmətləri üçün keçərlidir.

Bu Gizlilik Politikası, məlumatların saxlanılması və qorunması məsələsindəki qanuni tələblərə uyğundur. Ancaq, AzGold Games'ə aid web saytlarını və xidmətlərini istifadə edərkən; Xarici linklər, rəqəmlər və ya digər yollarlaAzGold Games'ə aidolmayan üçüncü partiyalara aid məlumatlara əlaqə yarada bilərsiniz. Bu üçüncü partiyaların özlərinə aid Gizlilik şərtləri, tətbiqləri və prodüserləri ola biləcəyindən, bu partiyalara verəcəyiniz məlumatların məzmunundan və güvənilirliyindən siz məsuliyyət daşıyırsınız. Bu kimi hallarda AzGold Games məsuliyyət daşımır.

Nə Tarz Məlumatları Toplayırıq?

Məlumatlar ümumi olaraq aşağıdakı seqmenlərdə toplanır / saxlanır:

 1. 1. Web saytlarına və ya xidmətlərinə qeydiyyat sırasında,
 2. 2. AzGold Games'ə bağlı online alış-veriş saytlarından məhsul və ya xidmət satın alımı sırasında,
 3. 3. Web saytları və xidmətlərə giriş və ziyarət sırasında,
 4. 4. Yarışma, turnir və ya etkinlik qeydiyyatları sırasında,
 5. 5. Oyunçu axtarma xidmətləri sırasında,
 6. 6. Anketlər sırasında,
 7. 7. Online oyun, etkinlik, turnir qatılımları və tətbiqləri sırasında

Qeydiyyatlar əsnasında istifadəçilərindən təmin etmək üçün istənilən məlumatlar; ad,doğum tarixi, e-poçt,telefon nömrəsi və ya istifadəçiylə fiziki və ya virtual olaraq əlaqəyə keçəbilmək üçün təmin edəcək şəxsi məlumatları olabilər.. Lazım olan məlumatları təmin etmədiyiniz zaman web saytları və xidmətləri , buralarda olan xüsusiyyət və xidmətləri istifadə etməyə bilər və ya limitli olaraq istifadə edəbilər, xəbər bülletenləri kimi metaryalları almaya bilərsiniz.İP adrsi, skaner növü,skaner dili və imzası, referans və çıxış adresləri, digər oyunçularla əlaqələr, xidmət istifadə etmə statistikaları və cihaz təyin etmə məlumatları kimi texnik və istifadə məlumatları AzGold Games tərəfindən toplana bilər.

Məlumatlarınızın Paylaşılması

AzGold Games aşağıda yer alan şərt(lər) xaricində məlumatlarınızı üçüncü tərəflərlə paylaşmaz:

 1. 1. Toplu e-mail/SMS göndərimi, ödəniş kanalları və bənzər xidmətlərdən problemsiz və güvənli əldə edilməsi üçün AzGold Games məlumatlarınızı anlaşmalı qurumlarla paylaşa bilər.
 2. 2. İstifadəçi profilinin cızılması, AzGold Games'ə aid web saytları, xidmətlər və marketinq ləvazimatlarındakı keyfiyyətin artırılması üçün məlumatlarınız anonim olaraq paylaşıla bilər.
 3. 3. Lisenziya və yaradıcı tərəflər arasında edilən anlaşmanın şərtlərə uyğun olaraq, bir xidmətin təmin edilməsi və ya sonlandırılması sırasında AzGold Games, anlaşmalı olduğu tərəf(lər) ilə məlumatlarınızı paylaşa bilər.
 4. 4. Qanuni keçidlər çərçivəsində AzGold Games'in tələb edilən məlumatların var olması daxilində, müvafiq adlı qurumlara paylaşılması məcburidir.
 5. 5. AzGold Games özünə və ya sahib olduğu varlıqların və haqların qorunması məqsədi ilə məlumatlarınızı üçüncü partiyalarla paylaşa bilər.
 6. 6. Şirkət birləşimi, transferi və ya başqa bir şirkət tərəfindən satin alınması halında AzGold Games məlumatlarınızı hüquqi şirkət ilə paylaşa bilər.

AzGold Games tərəfindən lazım olan təhlükəsizlik icazələri təyin edilmiş Oyun İdarəediciləri (GM); istifadəçilərə, ziyarətçilərə və üzvlərə aid məlumatları məhdud və məhdudiyyətsiz görtüləyə bilər ancaq üçüncü partiyalarla paylaşa bilməz.


Məlumatların Təhlükəsizliyi

AzGold Games məlumatlarınızı mühafizəsi üçün ən yüksək fiziki, texniki və idarəedici səyi göstərməktədir. AzGold Games'in ən yaxşı səylərinə qarşı heç bir: server, kompüter, əlaqə xətti və ya sistemi və internet-dən edilən əlaqələr 100% güvənli qəbul edilə bilməz. Bu səbəblə, AzGold Games, özünəaid web saytları və xidmətlər üstündən əldə edilən məlumatların güvənliyini sığortalaya bilməz, zamin ola bilməz və sizə aid məlumatların itkin və ya üçüncü partiyalarla istifadə edilə bilməyəcəyinin zəmanətini verə bilməz. AzGold Games'ə aid web saytları və ya xidmətləri istifadə etdiyinizdə bu risqlərin fərqində olduğunuzu və bu kimi məlumat paylaşımı və qarşılıqlı təsirin öz məsuliyyətinizdə olduğunu qəbul edərsiniz.

Gizlilik Politikasının Təsdiqlənməsi

AzGold Games'ə aid web saytlar; və ya xidmətləri istifadə etdiyinizdə bu Gizlilik Politikası'nda yerini tutan höküm və şərtləri oxumuş, anlamış və qəbul etmiş qəbul edilirsiniz. Qəbulundan sonra, əksi davranışların davamlı həyata keçirilməsi və ya göstərilmsi halında bu Gizlilik Politikası'nda yerini tutan və alacaq olan hökümləri qəbul etmiş sayılırsınız.

AzGold Games, özüylə iş ortaqlığı və ya anlaşması olmadığı halda, AzGold Games və sahib olduğu web saytI/xidmət adlarını istfadə edərək qeyri rəsmi edilən reklamlardan və pyalaşımlardan məsuliyyət daşımır. AzGold Games, bu Gizlilik Politikası içərisində, əvvəldən xəbər vermək şərti ilə dəyişiklik etmək haqqını gizli tutar. Gizlilik Politikası məzmununda ediləcək hər hansı bir dəyişiklik, bildirişdə qeyd olunan uyğun müddətdən sonra keçərli olacaqdır.